Info

Dag beste bezoeker,

Als VZW probeert Elanor eerst en vooral Fantasy bekend te maken bij een breder publiek. Hierbij wordt vooral de focus gelegd bij één van de grondleggers van het genre : de professor zelve, J.R.R. Tolkien.

Dit doen we door gekostumeerd de sfeer van Midden-aarde op te wekken, de boeken en de films te promoten en een ledenblad, de Lothelanor, uit te geven. Natuurlijk vinden we het ook leuk om af en toe eens samen te komen om gezellig te quizzen, te discussiëren, te dichten en dit liefst allemaal met een drankje, een hapje en een lach.

Om lid te worden
Je mag lidgeld overschrijven op rekeningnummer BE23 7390 1850 6991 (BIC: KRED BE BB) samen met de vermelding van je naam, voornaam en lidgeld Elanor.

Het lidgeld bedraagt momenteel 24 euro voor Belgische leden.

Kijk vooral uit naar de aankondigingen van nieuwe activiteiten zodat je er ook de volgende keer kan bijzijn!

Wil je ons van nog dichterbij volgen, wordt dan lid van onze facebook pagina : https://www.facebook.com/groups/ElanorVZW/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *